Spanish tile "Calabrote Mijas" 7x28cm

Spanish tile "Calabrote Mijas" 7x28cm

Wall Tile from Spain.
Bordürenfliese Cenefa Mijas aus Spanien
Out of stock